Erhvervserfaring i Danmark

2017 Projektmedarbejder, UNESCO Global Geopark Odsherred

♥ Planlægning af besøgsmark på Lammefjorden centreret omkring områdets særlige og prisvindende afgrøder.
♥ Administrativ opgaver i forbindelse med byggesagsansøgning
♥ Organisering af samarbejdsmøder

 

2014 Projektleder, Københavns kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Center for Driftsunderstøttelse.

♥ Organisering af alle aspekter vedr. Sikker Chat (sagsbehandling over chat med NemID login) fra test og implementering til overdragelse til drift.

-herunder:

♥ Sikring af samarbejde mellem Center for Driftsunderstøttelse og Arbejdsmarkedscenteret (begge under BIF), Borgerservice (KFF), Koncernservice samt Spitze & Co.

♥ Produktion af informationsmateriale til borgere.

♥ Undervisning af medarbejdere, herunder udvikling af undervisningsmateriale til konsulenter bl.a. vejledninger samt E-learningsvideoer.

♥ Status-og udviklingsrapporter til styregruppe og ledelse.

2013- 2014 AC medarbejder, Københavns kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Arbejdsmarkedscenteret.

♥ Projektmedarbejder på Sikker Chat projekt – test af sikker chat mellem ledige borgere og konsulenter på jobcenteret.

♥ Analysemedarbejder på hverdagsforbedrings-projekt, hvilket har medført ændret kommunikationsstrategi. Dette her givet forbedret brugeroplevelser samt store ressourcebesparelser for medarbejderne.

♥ Projektleder på filmprojekt til visning ved borgmesterbesøg.

2013 AC medarbejder, NEW Skills

♥ Projektleder på kortlægning af brugerundersøgelse af NEW Skills kursister.

♥ Administrativt arbejde

2011 Akademisk Projektmedarbejder”Skjoldungelandet” Nationalparkprojekt Roskilde/Lejre

♥ Analyse i forbindelse med offentlighedshøring.

♥ Planlægning og koordinering af aktiviteter i forbindelse med lanceringen af debatfasen for nationalparkprojektet.

♥ Formidling af kulturhistoriske symboler og begivenheder.

2009- 2010 Underviser i dansk, Roskilde Sprogcenter

Underviser i dansk for udlændinge på tre forskellige niveauer.

2008 Forskningsassistent, Open Society Institute

♥ Projektstyring for indsamlingen af 200 interviews til ”Muslims in European cities” (www.eumap.org)
♥ Interviews med respondenter.

1985- 2009 Teltopstiller, Bromølle Teltudlejning

♥ Opstilling og kørsel af telte, varierende fra festtelte til 30 mennesker til byfest/festivaltelte på op til ca. 1000 mennesker.

Derudover har jeg bl.a. arbejdet som tæller i kvantitative undersøgelser for Carl Bro, pædagogmedhjælper i en børnehave og vikar i hjemmeplejen.

Comments are closed.