Hvad laver en kulturgeograf?

En kulturgeograf beskæftiger sig med menneskers forhold til jordkloden. Ud fra et kulturelt, social eller politisk perspektiv analyseres den måde vi positionerer os i forhold til de repræsentationer vi omgiver os med.

På denne side kan du læse lidt om, hvad jeg, som kulturgeograf, har særlig viden om eller interesse for.

Kulturarv ♥ Stedsidentitet ♥ Kropsidentitet ♥ Stereotyper og fordomme ♥ Livet i døden 

 

 

 

 

Comments are closed.