Kropsidentitet

Vi er altid ‘en krop’. Det er den vi møder verden med, og det omverden først reagerer på.
Kroppen og den måde vi bruger den symboliserer, hvem vi er og hvilke værdier vi identificere os med. Kroppen og den identitet som vi tolker denne i,  skabes ikke i et lufttomt rum, men i den interaktion som skabes i de rumlige relationer vi indgår i.

Jeg har primært beskæftiget mig med, hvordan mennesker producerer rum når kroppen ikke afspejler samfundsidealet. Jeg har en særlig interesse for kortlægning af den dominans som kvindekroppen er underlagt.

Mulige arbejdsområder kan være: Arbejdsmiljø eller identitetsmarkører til målrettet kampagner.

Comments are closed.