Livet omkring døden

Den eneste sikre kontant i livet er døden, for rige, fattige, store og små. ALLE.
På trods af dette, italesætter vi sjældent døden, endsige de kulturbestemte traditioner og ritualer som omgiver livets sidste fase.
Hvad gør det ved vores samvær, at så mange dødsritualer forgår i aflukkede rum, og hvordan kan der skabes rum til at tale om de ting som kan være svære?

Jeg er især interesseret i at skabe rummelige processer, hvor mennesker i den sidste fase af livet opretholder medbestemmelsen over eget liv. – og at kroppen stadig behandles værdig selvom sjælen har forladt den.

Tab og sorgprocesser kan være universelle – om det er tab af pårørende, job eller identitet og derfor kan mulige arbejdsområder være: forandringsledelse og personaleudvikling.


Comments are closed.