Stedsidentitet

Vi har altid ‘et sted’ og en fysisk position, som vi bruger i forhold til andre mennesker. Derved bliver vi medproducenter af rumlige relationer, og stedsidentiteten kan blive toneangivende for vores forståelse af magtrelationer.

Afhængigt af den udøvet stedsidentitet, kan den position opleves som inkluderende eller ekskluderende. Om vi føler os ‘hjemme’ et sted eller ej kan derfor påvirke vores reaktioner på omverdenen.

Mulige arbejdsområder kan være: Mobilitet og byliv.
– hvordan kan stedsidentiteten skabes, påvirkes eller redefineres?

 

Comments are closed.